Lead light flowers

For Nail Art Sunday this week I have my first ever attempt at leadlight stamping.
Leadlight was first introduced by Messy Mansion, as far as I know, and basically means you stamp with a dark colour over a light base and then use sheer nail polish to add colour to the design. The idea is that sheer polish won't show up over the dark stamping so you don't have to be too exact with the paint. Check out this YouTube video for a better explanation.

I would say that this is simpler than creating stamping decals but it is still fairly time consuming (I did it on all ten nails).Polish used: OPI Steady as She Rose, Essence stampy polish in black, Zoya Gilda and frankened/home made sheer polish.


På svenska:
För Nail Art Sunday den här veckan har jag min första försök till leadlight-stämpling.

Leadlight tror jag från början kom från Messy Mansion och innebär i princip att man har en ljus bas och stämplar med ett mörkt lack. Sedan fyller man i mönstret med väldigt svagt färgade lack. Tanken är att då lacken du fyller i med är såpass tunna så kan man måla över den mörka stämplingen utan det syns. Kolla in den här YouTube video för en bättre förklaring.

Jag tycker nog att denna teknik är enklare än att skapa stämplingsdekaler men det är fortfarande ganska tidskrävande (jag hade samma mönster på alla tio naglar).

NCC presents: Inspired by a book: The Book Thief

For my forth and final book design for the Nail Challenge Collaborative I'm pleased to show you a design inspired by a book I actually liked!
I read The Book Thief by Markus Zusak in spring and really liked it. I think it is targeted at teens/young adults but the book definitely suits those a little older too ^-^. The story is very gripping and I felt like it was quite new in its narrative. It is set in Germany during the World War II and is written in English but has thrown in German phrases here and there. I will admit to having shed a tear here and there while reading!

This is the cover I was inspired by. As far as I can tell, this is not an actual cover but a fan art of sorts.Polishes used: Sally Hansen White On, Sally Hansen Wet Cement, China Glaze Re-fresh Mint, Nordic Cap NP12, OPI Red My Fortune Cookie and Rimmel Pro Matte Finish


På svenska:
För mitt fjärde och sista bidrag till Nail Challenge Collaboratives bokvecka är jag glad att kunna bjuda på en design baserat på en bok jag faktiskt gillade!

Jag läste Boktjuven av Markus Zusak i våras och gillade den mycket. Jag tror att den riktar sig till en tonårspublik men den passar definitivt för oss lite äldre än så också ^-^. Historien känns gripande och även ny i sin berättarstil. Boktjuven utspelar sig i Tyskland under andra världskriget och är skriven på engelska men har inkastade tyska fraser/ord vilket jag gillade. Jag erkänner villigt att jag nog grät en tår här och där när jag läste denna!

Så här ser omslaget ut som jag inspirerade av. Så vitt jag förstår är detta inget "riktigt" bokomslag men något som är skapat av ett fans.

Red block nails

For Nail Art Sunday this week I wanted to do a simple colour block manicure using two complimenting red shades. My first attempt didn't work out so I removed that post and changed up the manicure a bit. This is my second attempt!
My base is lovely Leading Lady by Essie and the darker areas are created with jelly Skirting the Issue, also by Essie. The contrast between these shades is not to big but I like the effect it created. Since it was impossible to get an okay photo of this look I decided to add some golden borders with a Stripe Rite polish. I really feel much happier about the result after making this adjustment!Polishes used: Essie Leading Lady, Essie Skirting the Issue and Stripe Rite in gold


På svenska:
För Nail Art Sunday den här veckan ville jag fixa en enkel färgblocksmaniktr med två matchande röda lack. Mitt första försök blev inte så bra så jag tog bort det inlägget och ändrade manikyren lite. Det här är alltså mitt andra försök!

Min bas är vackra Leading Lady från Essie och de mörkare ytorna är skapade med jellylacket Skirting the Issue, också från Essie. Kontrasten mellan nyanserna är inte särskilt stor men jag jag gillar stilen på resultatet. Tyvärr gick det inte alls att få bra bilder på denna manikyr. Därför la jag på guldiga kanter på rutorna så de skulle synas lite mer. Spännande nog blev manikyren mycket bättre efter det så jag är glad att jag gick tillbaka och fixade till den!

NCC presents: Inspired by a book: Me Before You

Now that I got Memoirs of a Geisha out of the way I can continue with what I read later during spring. Me Before You by Jojo Moyes is my third design for the Nail Challenge Collaborative's book month!
I think this is a book that many of you might have heard of or read, it seems to have gained quite a bit of popularity since it came out two years ago. I picked it up because of its popularity. Sadly this was yet another book I wasn't completely satisfied with. In fact, I gave it a 2 out of 5 rating on Goodreads. I expected something else from this book so the light tone sort of fell flat with me, also the characters didn't agree with me too well. Perhaps if I had read this on a beach holiday I would've liked it more, it is to me that kind of read. Anyone else read this and liked it more than me?

This is the cover that I was inspired by. Most parts of this design came together just the way I intended, the background and the pink rounded shape were easy to create, and so was the black tip. The girl and the bird on the other hand were just as difficult to create as I had imagined. Anyone else that thinks she looks a little like a zombie with those arms? Overall I still like this manicure!Polishes used: OPI My Vampire is Buff, KIKO 369, KIKO 376, OPI I'm Indi-a Mood for Love and black acrylic paint


På svenska:
Nu när jag har klarat av En geishas memoarer så kan jag fortsätta med vad jag läste senare under våren. Livet efter dig (Me Before You) av Jojo Moyes är min tredje design till Nail Challenge Collaboratives bokmånad!

Jag tror detta är en bok som många kanske har hört talas om eller till och med läst då den verkligen tycks ha blivit populär sedan den kom ut för ett par år sedan. Jag valde den just för sin populäritet. Tyvärr var det här en till bok som jag inte var helt nöjd med. Betyget hos Goodreads blev faktiskt bara 2 av 5. Jag förväntade mig nog något annat från den (både den svenska titeln och omslaget indikerar att det är något annat tycker jag nog) så den lättsamma tonen och de irriterande karaktärerna passade mig inte alls. Kanske om jag läst denna på strandsemestern hade det kanske känts mer rätt. Någon annan som läst denna och gillar den mer än jag?

Så här ser omslaget ut som jag inspirerades av. De flesta delar av designen var enkla att skapa och gick ungefär som planerat. Bakgrunden och den rosa rundningen var enkla att få till, likaså den svarta basen. Flickan och fågeln däremot var lite för svåra för min förmåga, precis som jag misstänkt på förhand. Någon mer som tycker hon ser lite ut som en zombie med de där armarna? Över lag gillar jag dock manikyren!


Indulging in polish

Do you ever feel guilty about buying nail polish? This weekend I've been sort of feeling that way because I spontaneously placed a semi-large order with ILNP. Their multi chrome flakies were just too cool to resist! While at it, a few additional polishes might have found their way into my basket.
Seriously, I wish I didn't feel guilty about it. I just wanna feel happy about having this order to look forward to! I have a steady income and after the bills are paid I am fortunate enough to still have room left. Why shouldn't I buy polish if it makes me happy? I feel hindered by a need to be moderate, that polish is something too superficial and frivolous to spend on when I have more than "enough" already. A feeling like I shouldn't waste my money on polish when there are so many that don't have nearly enough for necessities. Any advice?

It's kind of fitting that the polish I'm wearing today is called Indulgence. Just like with the other OPI DS polishes I've tried it is beautiful and has a wonderful glow. In two coats you get a lovely pink leaning red with lots of golden shimmer. I wanted to combine it with even more gold so on my accent nails I used Nailvinyls and applied a sloppy gradient of My Vampire is Buff and Goldeneye, both from OPI. This is of course my addition to Nail Art Sunday. Last week seemed to have been slow (besed on the InLinkz) so I hope for more nail art this week!

If you're wondering, the flakies I decided on is Rapture, Open Fields, Supernova, Metropolis and Electric Carnival. Polishes used: OPI DS Indulgence, OPI Goldeneye and OPI My Vampire is Buff


På svenska:
Känner du dig någonsin skyldig för att du köper nagellack? Det har jag gjort under helgen efter att ha lagt en semi-spontan ganska stor order hos ILNP. Deras multikroma flakies var helt enkelt för spännande för att motstå!

Seriöst dock, jag önskar att jag inte hade dåligt samvete över det. Varför kan jag inte bara vara glad åt att ha en beställning på ingång! Jag har en stabil inkomst och efter att räkningarna är betalda är jag lyckligt lottad nog att ha utrymme kvar. Varför ska jag inte köpa mer lack om det nu gör mig glad? Jag känner mig hindrad av ett behov av att vara måttfull, att lack är något ytligt och lättsinnigt att spendera sina pengar på när jag redan har mer än "tillräckligt". En känsla att jag inte borde slösa mina pengar på lack när det finns så många som har långt ifrån tillräckligt för att täcka det mest basala. Några råd?

Det är då ganska passande att dagens lack heter Indulgence (som väl typ betyder "ger efter för frestelsen"). Precis som med de andra OPI DS lack jag testar är denna mycket vacker och har fantastisk glöd. På två lager får du en snyggt rosatonad röd nyans med massor av gyllene skimmer. Jag ville kombinera denna med mer guld så det blev en fulgradient över Nailvinyls på accentnaglarna. Självklart är detta mitt bidrag till Nail Art Sunday. Förra veckan tycks ha varit lite seg (utifrån hur få bidrag jag såg i InLinkz) så jag hoppas på fler den här veckan!

Om du är nyfiken på vilka flakies jag beställde så blev det Rapture, Open Fields, Supernova, Metropolis och Electric Carnival.

NCC presents: Inspired by a book: Memoirs of a Geisha

I created this layered Cherry blossom look last week for the Nail Challenge Collaborative's book theme. This look is loosely inspired by the book Memoirs of a Geisha by Arthur Golden.
I read this book in early spring in preparation for my family's trip to Japan and found it so so. Easy read but perhaps a little too silly/unrealistic. Since I've been meaning to wrap up every book I finish with a matching nail art look this one is long overdue! The reason is that I've been struggling to come up with something that fits my style and abilities but I never quite got any good ideas. NCC's book week is the perfect opportunity to kick me out of that slumber and just do it. This design is highly inspired by instagram talent kimiko7878. She does the most amazing floral freehand looks!

The base of this look is Essie Ballet Slipper (three coats) over which I've created some cherry blossoms that I've then hidden under an additional layer of Ballet Slipper. Then I've drawn some more branches + flowers and topped it of with matte top coat. The layered result is very discreet but still there.

Now to go watch telly since I'm extra tired today after a couple of intensive days at work!


 

Polishes used: Essie Ballet Slipper, Essie Romper Room, Essie Good as Gold, Stripe Rite in black and Rimmel Matte pro top coat.


På svenska:
Jag skapade den här körsbärsblommiga manikyren i två lager förra veckan för Nail Challenge Collaboratives bok tema. Manikyren är löst baserad på boken En Geishas memoarer av Arthur Golden.

Jag läste denna bok innan jag åkte till Japan i våras och tyckte väl att den var så där i ärlighetens namn. Lättläst men kanske väl orealistisk. Men då jag bestämt mig för att avsluta varje bok med en matchande design så är ju denna väldigt försenad... Anledningen är att jag haft svårt att hitta något som passar boken och som funkar med vad jag kan åstadkomma så att säga. NCCs bokvecka är precis den spark i baken jag behövde. Min design är kraftigt inspirerad av instagram-talangen kimiko7878. Hon gör de mest fantastiska blommiga frihandsmålningar som ser både enkla och avancerade ut på samma gång!

Basen här är i alla fall Essie Ballet Slipper (tre lager) som jag målat lite körsbärsblommor på och sen gömt under ytterligare ett lager Ballet Slipper. Sedan har jag målat lite mer grenar + blommor och adderat matt överlack. Resultatet är inte riktigt så tydligt i flera lager som jag önskat men är ändå där.

Nu för lite tv-tittande då jag haft ett par köriga dagar på jobbet!Stamping with foils

For today's Nail Art Sunday with a Moroccan theme I really wanted to try stamping with foils. I just heard of this technique in Adventures in Stamping and rushed out to buy foils the other day so no matter if it fits or not, today I have a Moroccan golden tile look.
This technique is based on you stamping with a polish that dries a little slower, so that after you stamped on your nail you can press the nail foil on it and it will transfer where the pattern is. It's apparently easiest to do if you have enamel paint rather than nail polish so I used a small hobby jar of that. The result was not perfect in person (the foil did not transfer with a 100 % coverage) but in the pictures it looks spectacular! After I took these images I added normal topcoat and it immediately dulled the effect significantly.

I will definitely experiment with foils more in the future. It was so much fun. First up is a foil friendly top coat I think.Polishes used: KIKO 295, enamel paint and gold foil


På svenska:
För dagens Nail Art Sunday med marockanskt tema ville jag verkligen testa att stämpla med nagelfolie. Jag har precis fått reda på att det är möjligt via facebook gruppen Adventures in Stamping och rusade ut för att köpa nagelfolie samma dag (lyckligtvis finns det på Tiger så man inte behöver vänta i en evighet eller betala särskilt mycket för det). Oavsett om det passar eller inte har jag alltså blingiga guldfolie naglar idag. Gyllene kakel kanske?

Tekniken går ut på att du stämplar med ett lack som torkar lite segare så du kan lägga på folien på nageln direkt efter att du stämplat. Tanken är då att folien ska fastna i stämplingsmönstret. Smart va? Det är tydligen enklast med emaljfärg (står enamel på den burk jag har) så jag körde med en liten hobbyburk som jag hade. Resultatet är inte helt perfekt (folien överfördes inte helt 100-procentigt) men det ser ju verkligen spektakulärt ut på bilderna. Efter att jag fotograferat naglarna så la jag på överlack och genast blev det mycket tråkigare. Jag kommer definitivt experimentera med nagelfolie mer i framtiden och först upp är nog att köpa ett överlack som fungerar med det tror jag.

NCC presents: Inspired by a book: Green hills of Africa

News alert! I've joined the Nail Challenge Collaborative to get some fresh inspiration and ideas for nail art. The Nail Challenge Collaborative (NCC) is a group of nail art bloggers that each month do four designs based on a given theme. I believe it's A Girl and Her Polish who primarily manage the group. My first month the theme is books!
I'm very excited to be doing this and this month feels like the perfect one for me to start with. I've been slacking with my resolution from the beginning of the year to do more designs inspired by books I've read. To kick it off I created this savanna look inspired by Green Hills of Africa by Ernest Hemingway. I read this book some years ago and did not like it at all! It feels like a very dated book (it's about men shooting large and rare animals) and I just didn't get it. Why would you want to do this? And why do people wanna read about it 80 years later?

The reason I ended up with this book is because I just got a new MoYou plate (heard that one before? ^-^) with a lovely silhouette of a savanna. I really wanted to use it! I just vaguely remembered how the cover of the book looked so my design ended up being quite far from the original but perhaps that's good since I didn't like the book to begin with.. Click here to see the book cover on Amazon.

Since it's Green Wednesday here in Sweden I will also submit this green manicure to it at Vacker & Underbar. For more green manicures, check it out!Polishes used: Essie Navigate Her, Essence Walk on the Wild Side and Essence Stampy polish in black.


På svenska:
Bloggnytt hos mig! Jag har gått med i the Nail Challenge Collaborative för att få mer inspiration och idéer kring nail art. The Nail Challenge Collaborative är en grupp bloggare som varje månad har ett tema och gör totalt fyra manikyrer baserat på det. Jag tror att det är A Girl and Her Polish som huvudsakligen administrerar gruppen. Min första månad är temat böcker!

Jag är verkligen glad att komma igång med detta och denna månad känns som en utmärkt start. Detta då jag i början av året lovade mig själv att göra fler bokinspirerade manikyrer. Min första manikyr är inspirerad av Green Hills of Africa av Ernest Hemingway. Jag läste denna bok för ett par år sedan och gillade den inte alls. Det känns som en väldigt daterad bok (den handlar om män som skjuter stora och ovanliga djur) och jag fattade liksom inte grejen. Varför skulle någon vilja göra detta? Och varför skulle andra vilja läsa om det 80 år senare?

Anledningen till att jag ändå valde denna bok är för att jag precis fått en ny  MoYou platta (hör den förut? ^-^) med en fantastisk siluett av en savann. Jag ville verkligen använda den! Jag kommer bara löst ihåg hur bokens omslåg såg ut så min design blev ganska långt från originalet men det gör kanske inte så mycket om jag nu ändå ogillade boken... Klicka här för att se omslaget hos Amazon.

Då det också är onsdag idag så är jag förstås med på grön onsdag hos Vacker & Underbar. Mer grönt hos Karin som vanligt!Purple dotticure

I've been sitting here trying to come up with something to write for much too long. This will be a post that's light on text.
For Nail Art Sunday this week I have a simple dotticure. I just picked some purples and went for it.Polishes used: Sephora by OPI Seriously it's a Naan-issue, OPI Steady As She Rose, OPI A Grape Fit, Color Club Eternal Beauty, Essie Nothing Else Metals and Nordic Cap NP 12.


På svenska:
Jag har suttit här och försökt komma på något att skriva alltför länge. Det här blir helt enkelt ett kort inlägg.

För Nail Art Sunday den här veckan har jag en liten dotticure. Jag valde lite olika lila nyansern och prickade på ^-^.