Oriental silhouette nails

Today I have a liberal interpretation of the superhero theme.
I wanted to do something a little different from the American superheroes from the Marvel house and decided to look far east. Hinduism holds a great number of mythical characters, all of which of course have great powers. These powers are commonly attributed to them being gods, but unlike the gods that might have been part of my cultural heritage, these live an active existence today, both in religion and outside of it. Hindu gods feature in cartoons and movies that reenact stories from for instance the Ramayana. A good example of this is the lovely movie Sita Sings the Blues (available for free at the link, do check it out).

If you can accept my liberal take on the superhero concept, the next step is explaining my liberal take on my chosen god, Hanuman. Hanuman is a deity in the shape of a monkey, known for his devotion, courage and knowledge (he appears in the above mentioned film too if you're curious). He's also able to lift mountains (sounds familiar?). He is often portrayed as carrying a type of club known as a gada. I based my nail art on this image primarily because it was a little simpler than most other images. When I showed S my nail art (and the image I based it on) he wasn't convinced it was a very good representation of Hanuman. S claimed that apart from the gada, it doesn't have much resemblance to how Hanuman is more commonly portrayed.

So here you have a liberal representation of something that's a liberal interpretation of our theme ^-^.


Polishes used: China Glaze Happy Go Lucky, China Glaze Papaya Punch, OPI Tasmanian Devil Made Me Do It, OPI Keys to My Karma, Nordic Cap NP12 and Barry M Matte Top Coat.


På svenska:
Idag har jag en fri tolkning av vårt superhjältetema.

Jag ville välja något lite annorlunda än de vanliga amerikanska superhjältarna från ffa Marvel. Jag valde att titta österut. Hinduismen håller ju massor av spännande mytologiska figurer som alla har olika krafter. Krafterna brukar ju tillskrivas att de faktiskt är gudar, men tillskillnad från de gudar som kanske finns i min kulturella bakgrund lever dessa gudar mer av en aktiv tillvaro idag, både inom religionen och utanför. Hinduismens gudar finns i serietidningar och filmer som återberättar de spännande historierna från exempelvis Ramayanan (ett epos kring guden Ramas liv). Ett fint exempel på det är filmen Sita Sings the Blues (tillgänglig gratis på länken, kolla gärna in den).

Om du är med mig så här långt i min tolkning av superhjältekonceptet är nästa steg att försöka förklara min fria tolkning av min valda gud, Hanuman. Hanuman är en gud i ap-form, känd för sin hängivenhet, mod och kunskap (han finns bland annat med i filmen jag nämnde ovan om du är nyfiken). Han kan också lyfta berg (klassisk superhjälteförmåga!). Han porträtteras ofta med en klubba i ena handen (kallad gada). Jag gjorde min design utifrån denna bild som var lite enklare än de flesta andra jag hittade. Sen visade jag S min nail art (och bilden) och han var inte helt övertygad om att det var en bra tolkning av Hanuman. S hävdade att förutom klubban/gadan så påminner det inte alls om hur man brukar porträttera Hanuman.

Så här har jag alltså en fri tolkning av något som är en fri tolkning av vårt tema ^-^.4 comments

I really appreciate all comments and feedback received. If you feel like it, do leave a comment :)