Arcane Lacquer - An Amorous Disposition accent nail art

February kicks off a new challenge hosted by Lacky Corner. The idea is to use more of those untried polishes, while also practicing your A, B, C.
Today I have my first entry using Arcane Lacquer - An Amorous Disposition. The day is of course the first one where the letter A as key. I got this polish in a swap last year and it has sat unused with me since September. Not too bad I'd say, my oldest untried polishes have been collecting dust since 2012!

About An Amorous Disposition then, it covered well with two coats, requiring two additional coats of top coat for a glossy surface. The shade of pink is hard to describe due to the red, black and holo glitters in it. It is both muted (think classic shade of rouge) and hot at the same time. I liked this colour a lot and will definitely wear it again (question is just when...)!

I wanted to play on the colours of the glitter with my accent nail where I've used MoYou London Explorer plate 03 on a black base. If you don't want the Color Club Halo Hues for anything else, you want them for their excellent stamping qualities!Polishes used: Arcane Lacquer An Amorous Disposition, Nordic Cap NP12 and Color Club Harp On It


På svenska:
S här i februari börjar en ny utmaning som Lacky Corner håller i. Tanken är att använda fler av de där otestade lacken och samtidigt öva lite på alfabetet!

Idag har jag mitt första inlägg med Arcane Lacquer - An Amorous Disposition. Dagen är förstås den första med bokstaven A som vägledare. Jag fick det här lacket i ett byte förra året. Det har legat och väntat på rätt tillfälle sen i september. Inte så illa, tydligen har jag några lack som samlat damm sedan i slutet på 2012!

Om An Amorous Disposition så, lacket täckte bra med två lager och krävde sedan två lager överlack för att bli blankt och fint. Nyansen av rosa är svårbeskrivlig på grund av glittret i rött, svart och holografiskt. Den är båda ganska snäll (tänk klassisk rougefärg) och explosiv samtidigt. Jag gillade lacket jättemycket och vill definitivt använda det igen (frågan är bara när...)!

Jag ville återanvända färgerna på glittret på min accentnagel och har stämplat med MoYou London Explorer plate 03 på svart bas. Om du inte vill ha Color Club Halo Hues till något annat så vill du i alla fall ha dem för deras utmärkta stämplingsförmåga!


4 comments

I really appreciate all comments and feedback received. If you feel like it, do leave a comment :)