Polish Week: Day 4

Fourth day of Polish Week and the final polish. Flip Flop 3 which in the bottle it looks really similar to Flip Flop 2 but that changes on the nail.
2 and 3 next to each other, they look almost identical. On the nail 2 leans much more towards turquoise and is generally lighter and has a stronger multichrome effect.

My swatches have three coats and no topcoat. 3 flip-flops from magenta to bright blue, it appears occasionally as turquoise and golden too. Sadly my swatches fail to convey all the personalities of this beauty.

På svenska:
Fjärde och sista dagen på polska veckan. Dagens polska lack är Flip Flop 3, vilket i flaskan ser ut att vara väldigt likt Flip Flop 2. På nageln ändras dock detta. 2 är generellt ljusare och har mycket mer turkost i sig.

Mina bilder visar tre lager och inget överlack. 3 flip-floppar från magenta till klarblått, det ser ibland mer turkost ut och i vissa vinklar nästan guldigt. Tyvärr lyckas inte mina bilder riktigt förmedla allt detta.

Polish Week: Day 3

Welcome to Day 3 of Polish Week. Since it is also Wednesday, I won't be showing you Flip Flop 3 but rather the green Flip Flop 4 so that I can participate in Green Wednesday at Vacker & Underbar

4 is the green in the Flip Flop collection. It covered in three coats and was easy to apply. 4 probably has the weakest multichrome effect but is still a very beautiful polish. I am not wearing a top coat for these pictures.På svenska:
Välkommen till dag 3 i polska veckan. Då det också är onsdag så visar jag inte Flip Flop 3 idag utan istället den gröna Flip Flop 4 så att jag kan vara med på Grön onsdag hos Vacker & Underbar

4 är den gröna i Flip Flop kollektionen. Lacket täcker på tre lager och var enkelt att applicera. 4 har troligen den svagaste multikroma effekten men är fortfarande ett mycket vackert lack. Jag bär inget överlack på dessa bilder.

Polish Week: Day 2

Welcome to day 2 of Polish week. Without further ado I bring you Flip Flop 2. Unlike 1, which covered in two coats (I used three though), 2 requires four coats for opacity. The payback is really good though, with a good intensive colour and a great multichrome effect. The most obvious colours are deep magenta, blue and turquoise. An almost orange can be detected at times too.

Application was more difficult than with 1. I found that the polish wanted to creep down, away from the tip, creating a worn look almost immediately. Carefully wrapping the tips helped. This is four coats and a top coat.


På svenska:
Välkommen till dag 2 på polska veckan. Utan vidare introduktion ger jag Flip Flop 2. Tillskillnad från 1, som täckte med två lager (jag använde dock tre lager på mina bilder), kräver 2 hela fyra lager. Resultatet är väl värt det dock, en intensiv färg och en jättesnygg multikrom effekt. De färger som syns mest är magenta, blått och turkost men en nästan orange ton syns också ibland.

Appliceringen var svårare än för 1. Jag upplevde att lacket kröp tillbaka, bort från nagelkanten, så att lacket såg nött och använt ut på nageln. Att wrappa färgen runt nagelkanten hjälpte. Detta är fyra lager och ett lager överlack.

Polish Week: Day 1

Like I mentioned before I broke my no-buy when the chance to lay my hands on a few multichrome polishes came by. I knew it was worth it after having seen one of them on Sminkan. This week will be Polish week here on May Contain Traces of Polish, due to the fact that these are from Polish brand AllePaznokcie ;-).

The polishes are readily available online but due to language barriers (?) they seem to be difficult to acquire outside of Poland. I got them through a Samaritan who was visiting Poland and was offering to buy through a Facebook group. Thank you!

This line from AllePaznokcie is called Flip Flop and the colours are named 1-4. When creating the link just above I noticed that they've added three new colours that weren't available earlier this summer. And here I thought I had the full set! As can be seen the polishes have different bottles and to some extent different labels so if you are a neat freak like me this might upset just a little bit. 

First up is Flip Flop 1. 1 covers in two to three coats and shifts from a burnt orange to a wine coloured magenta. At certain angles I could see a green-like tone too and a brighter orange was visible in direct sunlight for me. Application was easy but the scent of the polish was rather strong. This is three coats with top coat.På svenska:
Som jag nämnde tidigare avbröts mitt köpstopp när möjligheten att köpa ett par multikroma lack kom. Jag visste att det var värt det efter att ha sett ett av lacken hos Sminkan. Denna vecka blir polsk hos mig på May Contain Traces of Polish då dessa lack kommer från polska märket AllePaznokcie.

Lacken finns lättillgängligt online men på grund av språkbarriären (?) verkar de svåra att få tag i utanför Polen. Jag har fått dem via en barmhärtig samarier som var i Polen och erbjöd sig att langa via en Facebook grupp. Serien heter Flip Flop och färgerna är namngivna 1-4. När jag precis skapade länken ovan såg jag också att de lagt till tre färger som inte fanns tidigare. Jag som trodde jag hade hela serien! Som synes på bilden så har flaskorna lite olika utseende och även etiketterna varierar lite, om du också är förtjust i enhetlighet stör det förstås lite.

Först ut är Flip Flop 1. 1 täcker med två till tre lager och skiftar från en bränd orange ton till en vinfärgad magenta. Den klarare orangea såg jag endast vid direkt solljus, i vissa vinklar kunde även en nästan grön ton uppstå. Applicering var enkel, dock luktade lacket lite starkt.

Inspired by the ocean

Last Sunday of August and beginning of a vacation week for me! Usually I always go away for holidays (at least to the country house), this time I am seeing my own city, planning to visit museums I never go to, eat out, take guided tours of the town and so forth. Maybe I will even discover new aspects of home.

Sunday still means Nail Art Sunday though and today's contribution started of as me just painting my nails with pale Zoya Blu. I didn't feel like nail art but somehow I ended up sponging on a gradient with Estessimo Tins Alluring Aquamarine and in order to cover up the imperfections of it I reached for my stamping plates. I picked BM-201 from Bundle Monster and have to say I really like the results! Way to go spur of the moment manicure. For more nail art head over to LeLack today!
I tried a new stamper when doing this manicure, I have heard good things about large sticky stampers so ordered one on Ebay a while ago. I really liked it, the stamper felt pliant and worked real well with my curved nails. I also felt like it was much easier to get the design to cover all of my nail since it gives much easier.Polishes used: Zoya Blu, Estessimo Tins Alluring Aquamarine and KIKO 624


På svenska:
Sista söndagen i augusti och början på en semestervecka för mig! Vanligtvis reser jag alltid bort på sememster, åtminstone till landet men denna gång ska jag se min egen stad. Planerar att gå på museum jag aldrig har tid för, äta ute, ta guidade turer i stan och så vidare. Kommer förhoppningsvis upptäcka nya aspekter av det jag kallar hemma.

Söndag betyder i alla fall Nail Art Sunday och dagen bidrag började med att jag bara skulle måla mina naglar med Zoya Blu. Jag kände inte för något mer tidskrävande med så slutade det med att jag svampade på en toning med Estessimo Tins Alluring Aquamarine och för att sen täcka över att den inte blev perfekt så blev det lite stämpling. Jag valde BM-201 från Bundle Monster och jag måste säga att jag gillar resultatet skarpt! För mer nail art bege dig genast till LeLack.

Testade en ny stämpel när jag gjorde denna manikyr, hade hört mycket gott om de större klibbigare stämplarna så beställde en på Ebay för ett tag sedan. Jag gillar den verkligen, den kändes lättarbetad och funkade bra med mina välvda naglar. Det kändes lättare att få mönstret att täcka hela nageln med denna då den gav med sig mycket mer än min gamla stämpel från Konad.

Circuit theatre

One of the advantages (perhaps) of living by yourself is that you sometimes have to expand your horizon a little further (no matter how high you scream you still have to remove the spider by yourself :| ). Two weeks ago my computer started to sound like a vacuum cleaner. The sound was so bad that it was barely possible to use it without getting a headache. I am quite handy around the computer but only when it comes to software, I've never been interested in the hardware side of it. 

A little bit of do-it-yourself diagnostics lead to me declaring my case fan to be broken. Since I wasn't quite ready to give up on my trusted desktop I decided to try and replace it. Three visits to the computer hardware store and a substantial number of hours later I feel proud to say I fixed the problem and also gave my computer a bit of an upgrade in the process (with the help of advice of from a few coworkers and phone consultations with S). After finishing I painted my nails in an inspired by the inside of a computer design. The base is a KIKO 391, a soft grassy green that covers in two coats. KIKO 391 is my contribution to Green Wednesday today, check out Vacker & Underbar for more in the same family of colours!
 I need a lot more work when it comes to freehanding so this design only stayed on for a few hours :)Polishes used: KIKO 391, Essie No Place Like Chrome, Essie Good As Gold and OPI Goldeneye.


På svenska:
En av de potentiella fördelarna med att bo ensam är att du ibland måste vidga dina horisonter litegrann. För två vecko sedan började min dator låta som en dammsugare. Ljudet var så högt att det knappt gick att använda datorn utan att få huvudvärk. Jag är rätt bra på datorer men bara när det kommer till mjukvara, jag har aldrig intresserat mig för hårdvara tidigare.

Lite diagnostik visade i alla fall att det var fläkten som pajat och då jag inte var villig att ge upp om min stationära bestämde jag mig för att försöka byta ut den. Tre besök till hårdvarubutiken och ett stort antal timmar senare är jag stolt över att säga att jag har löst problemet och också gett min dator en mindre uppgradering i processen (med lite råd från kollegor och telefonkonsultationer mer S). När jag var klar målade jag naglarna i en design inspirerad av det mystiska innehållet i datorn. Basen är KIKO 391, en mjuk gräsgrön som täcker med två lager. Detta är mitt bidrag till Grön onsdag, kolla in Vacker & Underbar för mer i samma färgfamilj!

Winter come early

By now most people will have settled into their office chairs (or equivalent) after the summer leave and what better time than this to look ahead towards the coming winter?! Okay, maybe not quite, but a manicure that ended up rather wintery is hopefully still welcome :)

As far as I can tell we are back at doing proper Nail Art Sunday with LeLack. Yay! I know I've missed seeing creative nail arts the past few weeks. My contribution is part of my attempt at reducing the number of untried polishes in Helmer. This features my oldest untried, from Essie's fall collection last year, and a glitter from China Glaze. 

As for my no-buy, it has been failed. Through Facebook I got in on a group-buy of multichrome polishes by a Polish brand, technically I signed up already in late July but only paid and got them this week. These polishes were too good to be considered a failure though! They are likely to be featured soon, can't wait to try them on.Polishes used: Essie Head Mistress and China Glaze I'm Not Lion


På svenska:
Vid det här laget har de flesta landat i kontorsstolen (eller motsvarande) efter semestern och är det då inte en perfekt tid att se framåt mot den kommande vintern?! Kanske inte, men en manikyr som blev ganska vintrig är förhoppningsvis fortfarande välkommen :)

Så vitt jag kan se är vi tillbaka med riktig Nail Art Sunday hos LeLack. Hurra! Jag har verkligen saknat det inslaget de senaste veckorna. Mitt bidrag idag är en del av mitt försök att jobba ner antalet otestade lack i Helmer. Plockade fram det äldsta otestade lacket jag hade från Essies förra höstkollektion och matchade den med ett otestat glitter från China Glaze.

När det kommer till mitt köpstopp har det fallerat. Genom Facebook var jag med i ett gruppköp av multikroma lack från ett polskt märke. Tekniskt sett gick jag med redan i slutet på juli men jag betalade och fick lacken först i veckan. Lacken var för bra för att kunna .
These polishes were too good to be considered a failure though! They are likely to be featured soon, can't wait to try them on.

Neon Wednesday

Today's Green Wednesday is really bright! Not that my pictures are able to capture it, but trust me this might not be work appropriate for everyone ;) Check out Vacker & Underbar for more greens today.

This is a lot of coats of polish, first a coat of white (over my base coat of course), then three coats of unruly China Glaze Kiwi Cool-Ada, topped with two or three coats of my recently acquired Floam-dupe from Salon Perfect, Kaboom on all nails but one. Then I have a good three thick coats of Seche Vite to try and smooth Kaboom out. I feel like a forth coat wouldn't have been a bad idea actually.

So lots of colour, lots of coats, that's what it's all about!
This picture is shot outside, the remaining photos are shot indoors and have been edited to try and better convey the actual colours. Hence my changing skin tone.Polishes used: Salon Perfect Kaboom, China Glaze Kiwi Cool-Ada and Sally Hansen White On.


På svenska:
Dagens gröna onsdag är väldigt färgstark! Inte för att mina bilder lyckas förmedla det, men man kan gott säga att alla kanske inte skulle bära denna kombo på jobbet ;). Kolla in Vacker & Underbar för mer grönt idag.

Detta är i alla fall en massa lager lack, först ett lager vitt (över mitt baslack förstås), sen tre lager av bångstyriga China Glaze Kiwi Cool-Ada, toppat med två eller tre lager av min nyköpta Floam-kopia, Salon Perfect Kaboom på alla naglar utom en. Sen har jag tre tjocka lager Seche Vite i ett tappert försök att få en helt blank och fin yta på Kaboom. Känns som att ett fjärde lager inte hade skadat.

Så massor av färg, massor av lager, det är det som det handlar om!

Water spotted skies

It took me all of June and half of July to realise that I ought to capitalise on the generally sunnier weather of summer by wearing lots of holographic and glitter polishes. I'm so glad I finally did because there is nothing that complements a rich shade better than sunlight! 

I bought six of the eight L.A. Girl 3D Effects Hologram Nail Polishes in June and the first one I wanted to try was Purple Effect. After wearing it a day I decided it would be interesting to try it with a water spotted manicure. The polish I chose for the spotting is Brilliant Blue from the same series. I would've liked to see more contrast between these shades but still like the overall result. Two great glitters cannot be other than greater together.

Update for my month of not buying any nail polish; so far so good! I have refrained from temptation and have not made any new purchases. Instead I have worked on my list of untrieds, four more shades have a new status of Tried!Polishes used: L.A. Girl Purple Effect and L.A. Girl Brilliant Blue


På svenska:
Det tog mig hela juni och halva juli att lista ut att det är smart att bära glitter och hololack när det är sommar och generellt lite soligare. Jag är glad att jag tillslut insåg detta för det är inget som visar upp ett lack med mycket djup som solsken.

Jag köpte sex av de åtta L.A. Girl 3D Effects Hologram nagellacken i juni och den första jag ville testa var Purple Effect. Efter att ha burit det på egen hand en dag beslutade jag mig använda den som bas i en water spotted manikyr (kan man säga vattenfläckning eller är det för konstigt?). Den här gjordes lite innan den jag visade nyligen i grönt. Lacket jag valde för fläckningen är Brilliant Blue från samma serie. Kontrasten mellan de två lacken kunde ha varit större för att verkligen visa upp tekniken men resultatet är fortfarande ganska intressan tycker jag. Två fina lack tillsammans kan inte bli så mycket annat om du frågar mig.

Statusuppdatering för mitt köpstopp; so far so good :) Har inte köpt några lack än och har istället jobbat på att testa flera av mina oanvända lack. Fyra stycken har nu bytt status från otestad till testad!

Practice makes perfect: water marble take 2

I've been thinking a little about how I can improve my skill in the different nail art techniques. Something I think can be rewarding for me is to redo the same technique multiple times. Not necessarily over and over the same day, but perhaps if I marble on Sunday and I redo my nails on Tuesday, I marble again, rather than try something else.

This is exactly what I did today. On Sunday I showed a marble which I was happy with, but that wasn't exactly thrilling. I wanted to take it to the next level. Today you have my best marble ever, in a striped pattern that reminds me of the peppermint lollipops you get at amusement parks. The main difference to previous marbles is that I used bottled water instead of tap and it was such a big improvement. Anyways, this is my contribution to Karin's Green Wednesday, hope it's okay that it does have some pink too.
This picture is shot outside, the rest inside, hence the colour difference. This picture is the most colour accurate.
Polishes used: three Wet n Wild minis without names, China Glaze Ahoy! and Rimmel Pro Matte Top Coat.


På svenska:
Jag har funderat en del på hur jag kan bli bättre på de olika nail art teknikerna. Något jag tror kan vara givande för mig är att göra om samma teknik flera gånger. Inte nödvändigtvis samma dag, men snarare att jag väljer att använda samma teknik ett par gånger när jag lackar om.

Det är precis detta jag gjort idag. I söndags visade jag en marble som jag var nöjd med men som kanske inte var fantastisk. Jag ville ta det till nästa nivå och idag kan jag presentera min bästa marble någonsin! Den har ett randigt mönster som påminner mig om polkagrisklubborna på ett nöjesfält. Den största skillnaden gentemot tidigare marbles jag gjort är att jag använde flaskvatten istället för kranvatten och det gav stor förbättring. Lacken flöt mycket bättre. Det här är i all fall mitt bidrag till Karins Gröna onsdag, hoppas det är okay med lite rosa i också.