Femme Fatale Noble Garden

January has been a busy month for me, or at least it has felt like things have been piling up. For me, I find that nail art is an excellent way to relax and take your mind of it all, at least if it goes somewhat according to plan. Today's nail art required a re-take on the accent nail but was otherwise rather straightforward. This is my first full nail stamping decal and I had some trouble getting it to play nicely without messing up the base colour. Almost dry base polish seems to be the trick. And patience, always patience.

Apart from an accent based around stamping plate MoYou Pro Plate Collection 04 today I have a very green glitter by Femme Fatale Cosmetics, Noble Garden. Perfect for Green Wednesday. I used three coats and equally many coats of top coat. The end result is sparkly and interesting but we didn't fall head over heel for each other. I keep having trouble getting glitters to cover all of my nail and in particular the tips since you can't very well wrap them. Any tips on getting glitter polish to cover all of the nail nicely?I don't have a picture of the polishes I used today but if you're interested, the decal was stamped with OPI Midnight In Moscow and coloured with Zoya Apple, China Glaze Ahoy and Zoya Tanzy.


På svenska:
Januari har varit en hektisk månad för mig, eller det har i alla fall känts som fler och fler saker pockar på uppmärksamhet. För mig fungerar nail art som en utmärkt avstressare, i alla fall om det går hyffsat enligt plan. Dagens manikyr krävde en omgörning av accentnageln men var annars mycket rakt på. Detta är min första stämplingsdekal som täcker en hel nagel och jag hade en del problem med att få den att fästa snyggt utan att förstöra baslacket. Nästan helt torr nagel tycks vara tricket. Och tålamod, alltid tålamod.

Förutom en accentnagel byggd på MoYou Pro Plate Collection 04 har jag idag en väldigt grön glitterhistoria från Femme Fatale Cosmetics, Noble Garden. Perfekt för Grön onsdag. Jag har tre lager och lika många lager överlack. Slutresultatet är glittrigt och intressant men vi föll ändå inte helt för varandra. Jag har fortsatt problem med att få glitterlack att täcka hela nageln snyggt, särskilt topparna då det inte funkar att wrappa toppen. Några tips på hur man får det att bli jämt och snyggt?

Darling Diva Holiday

Based on the content of my blog it might be presumed that I only ever wear nail art. That's not necessarily true, even though I do wear it most of the time. At least once per week I find myself lacking inspiration and/or time and end up with something as plain as just one colour, or perhaps a layering with two. Additionally some polishes deserve some solo attention, they won't gain anything by me doodling on top of them. Does a glitter over a coloured base qualify for Nail Art Sunday

Hopefully it does and any which way I do want to show of this beautiful glitter topper by Darling Diva. I had to have Holiday after seeing it on Sminkan and Emma. It didn't disappoint but required a fair amount of top coat. I felt like my nails were having a party while wearing this, even if I was stuck in a meeting at the time.

I applied Holiday with a makeup wedge to get a good spread of the glitter without getting too much of the clear base on my nails. As always, this type of polish has to be seen to be appreciated!
Polishes used: Essence Jacob's Protection and Darling Diva Holiday.


På svenska:
Baserat på innehållet i denna blogg kanske du tror att jag alltid bär nail art. Det stämmer inte helt då jag liksom många andra ibland inte har inspirationen eller tiden att få till detta. Någon gång i veckan nöjer jag mig alltså med något så simpelt som en färg, eller kanske två. Vissa lack förtas ju dessutom lite av nail art, de mår nästan bäst av att synas själva och då vore det ju synd om jag kluddade ner det för mycket. Kvalificerar sig glitter över färgad bas till Nail Art Sunday

Jag hoppas det och vill oavsett vilket gärna visa upp detta vackra glitterlack från Darling Diva. Jag var tvungen att ha Holiday efter att ha sett det på Sminkan och Emma.  Det gjorde mig inte besviken men kräver rejält med överlack. Det kändes som mina naglar hade fest när jag bar detta, även om jag satt på möte samtidigt.

Jag applicerade inte detta lack på traditionellt sätt utan duttade med en svamp för att få en bra spridning utan att det blev tjockt. Som vanligt måste nästan ett sånt här lack ses för att uppskattas!

Mint art deco

Last week I used a Catrice polish in my nail art without really showing it properly. Today I'm making amends by using it again and this time making sure the nail art and pictures do its best to really show of this minty shade.

I hope Karin doesn't mind me using the same green two weeks in a row? I'm hoping to see plenty more greens at Vacker & Underbar today!

I have stamped over the green base using a stamping plate by Emily de Molly, EDM03 (one of the few things available with international shipping from her website!). The plate was of good quality but require some expertise when used since the lines are so fine. I had a hard time getting the stamp to transfer perfectly and also aligning my stamper correctly. More practice necessary!


And now for a closer inspection of Mint Me Up. I used two coats and what a beauty! This feels like a very good friend to my old favourite OPI Mermaid's Tears. But it has shimmer! Loving it. Polishes used: Catrice Mint Me Up, KIKO 374 and Barry M Foil Effect in gold


På svenska:
Förra veckan använde jag ett Catrice lack utan att verkligen visa upp det ordentligt. Idag tänkte jag åtgärda detta genom att använda samma lack igen och verkligen se till att visa upp lacket ordentligt.

Jag hoppas Karin inte har något emot att jag visar samma gröna två veckor i rad? Jag hoppas se fler nya nyanser hos Vacker & Underbar idag!

Jag har stämplat över den gröna basen med en stämpelplatta från Emily de Molly, EDM03 (en av få saker de skickar internationellt från hennes hemsida är detta). Plattan var av god kvalitet men är inget för nybörjare. Då linjerna är så tunna var det jättesvårt att få hela motivet att stämpla perfekt, dessutom ska det ju gärna bli rakt också. Inte helt enkelt, måste träna mer!

Still here

This weeks prompt for Nail Art Sunday honestly didn't spark too much creativity with me. The idea to recreate your first nail art is a good one, but my first post (from March 2013) was in itself not very inspirational. As in if I wanted to do the same manicure today, it would look more or less the same, dotted flowers and a wee bit of text. What's the development in that? Instead I played around with a few ideas and plenty of remover and finally settled for something that still holds resemblance to the first manicure but without being the same thing.

When looking at the two manicures side by side (ignoring the colour difference in my skintone) I'd say that the most striking difference is really how my nails look much more adult now. My nails used to be shorter than I'd be able to keep them today (my nail beds have grown quite a bit this past year). When I see them now I think they look very childlike. My lesson? Not everyone looks like The Nailasaurus with short nails ;)
Zoya Charla is a beautiful polish but somewhat difficult to photograph. Hence I had to adjust the colours in Photoshop making me look extra yellow.
Polishes used: Zoya Charla, OPI Goldeneye, Zoya Raven and a black pen


På svenska:
Denna veckas utmaning i Nail Art Sunday blev ingen favorit hos mig. Jag gillar tanken med att återskapa din första nail art men om man tittar på mitt första inlägg (från mars 2013) så är det inte särskilt inspirerande. Om jag ville göra om samma manikyr idag skulle den mer eller mindre se likadan ut, prickade blommor och lite text. Vad är det för utveckling i det? Jag valde istället att labba lite med olika idéer på att vidareutveckla manikyren och nöjde mig tillslut med något som fortfarande liknar den första manikyren men som ändå inte är exakt samma sak.

När jag tittar på de två bilderna bredvid varandra (och ignorerar färgskillnaden i min hudton) så tycker jag att den mest uppenbara skillnaden är hur mina naglar nu ser mycket vuxnare ut. Mina naglar brukade vara kortare än jag skulle kunna ha dem nu (mina nagelbäddar har växt bra under det gångna året). Tittar jag på dem nu ser de ganska barnsliga ut. Dagens läxa: Inte alla ser ut som The Nailasaurus med korta naglar ;)

Read My Nails

I was thinking about different ways to push myself to be more creative with nail art for the new year. One of the things I came up with is to create a nail design that is inspired by every book that I finish reading. This is something that will allow myself to think outside the box and is also a nice way for me to part with the book (sometimes I feel sort of lost after having finished a book, I don't know what to do next). I will call this series Read My Nails until I come up with something better.

Since Karin is also an avid book reader it is only fitting that my first book nails are also green enough to be part of Green Wednesday at Vacker & Underbar

The first book I completed this year is Bel Canto by Ann Patchett. It was a good read based around a hostage situation gone wrong. The book takes place over some time during which a number of people are held hostage in a large estate in an unnamed South American country. Among them is a famous soprano. Her singing is a central aspect of this book and is what inspired by nail art. Bel Canto means beautiful singing in Italian...
My base is a saran wrapped mixture of OPI My Boyfriend Scales Walls and Catrice Mint Me Up topped with some discreet glitter from Dollish Polish. I wanted something soft and discreet and think I succeeded!Polishes used: OPI My Boyfriend Scales Walls, Catrice Mint Me Up, Dollish Polish Iocane Powder, Essie Over The Top and Rimmel Pro Matte Top Coat


På svenska:
Jag har funderat lite på hur jag kan hitta på nya sätt att utmana mig själv att komma på mer kreativ nail art. Ett av sätten jag kom på var att skapa en design baserad på varje bok som jag läser ut. Detta blir inte bara ett sätt för mig att tänka nytt men kan också vara ett sätt att skiljas från boken (något jag har svårt med ibland, känner mig så vilse när en bok tagit slut). Jag kallar denna serie för Läs mina naglar tills jag kommer på något bättre.

Då även Karin är en stor läsare så är det passande att mina första bok-naglar är gröna nog att vara med på Grön onsdag på Vacker & Underbar.

Den första boken jag läst ut i år är Bel Canto av Ann Patchett. Det var trevlig läsning baserat runt ett gisslandrama som gått fel. Boken utspelar sig över tid under vilken ett antal människor hålls i gisslan i ett stort hus. Bland dem är en känd sopran. Hennes röst och sång är central i boken och är vad som inspirerade denna nail art. Bel Canto betyder dessutom vacker sång på italienska..

Min bas är en saran wrap med OPI My Boyfriend Scales Walls och Catrice Mint Me Up toppat med ett diskret glitter från Dollish Polish. Jag ville åstadkomma något som var mjuk och snällt och tycker jag lyckades!

I believe in travelling lights

I can't believe we finally have snow now! Yay! Are you also cheering or were you hoping we would skip right forward to spring? I am more or less always happy to get snow and today I have nail art that fits the weather. I decided to do a ski-inspired manicure for Nail Art Sunday

I wasn't able to make Nail Art Sunday last week because I was travelling which is ironic since the theme was travelling. Since this week is open I wanted to stick with the travelling theme since it's not only something I enjoy but also something I do quite often. As you might know my S lives rather far from me so I get a fair amount of travelling visiting him. Additionally I travel just for fun whenever I have the chance. My nails are inspired by the recent ski trip we did over New Years. 

The base is built up to resemble a snowstorm using a layer each of the following polishes: OPI My Boyfriend Scales Walls, Lac Attack Beauxbaton, Essie Ballet Slippers (to tone it down a bit) and finally Dollish Polish Iocane Powder. Polishes used: OPI My Boyfriend Scales Walls, Lac Attack Beauxbaton, Essie Ballet Slippers, Dollish Polish Iocane Powder, OPI Teal the Cows Come Home, OPI Unfor-greta-bly Blue and OPI Goldeneye


På svenska:
Äntligen kom snön! Är du lika glad som jag eller hade du hoppats att vi skulle gå direkt på våren? Jag gillar typ alltid snö och idag har jag dessutom naglar som matchar vädret. Jag beslutade mig för att göra en skidinspirerad manikyr för Nail Art Sunday.

Jag hann tyvärr inte med Nail Art Sunday förra veckan för jag var ute och reste, lite ironiskt när det var just det som var temat. Då denna vecka har fritt val har jag valt att köra resa nu istället då det inte bara är något jag gillar att göra men även något jag gör ganska ofta. Som du kanske vet så bor min S ganska långt från mig så jag reser en hel del bara för att se honom. Dessutom så reser jag för skojs skull så ofta jag har möjlighet. Mina naglar är inspirerade av vår skidresa över nyår. 

Basen är uppbyggd för att likna en snöstorm med hjälv av ett lager var av lacken OPI My Boyfriend Scales Walls, Lac Attack Beauxbaton, Essie Ballet Slippers (för att tona ner glittret) och slutligen Dollish Polish Iocane Powder. 

Year in review, 2013

I am probably the last person to jump the "Sum up 2013" bandwagon but I would still very much like to do just that. 2013 is my first blogging year and hence I will say that I can see great progress in my nail art skills but probably even more so in my photography and all that goes with it.

Like Helena did in her first favourites of 2013 post I will tell you that given the expansion of my Helmer I bought/got on average just above 20 polishes a month. The greatest expansion happened when I was travelling, for instance in five days in Chicago this spring I bought a whopping 60 bottles of nail polish. For the new year, I will try to buy less than in 2013. 

My blogging goal for 2014 is to use more of my over 150 bottles of untried polish. I will also try to get more creative with my nail art. Often I find myself short of time and putting together things that are perhaps nice but not really inspirational. I want to be better and find ways to create personal and more unique content.

As for the best of 2013 I have divided this list into three sections. The first three posts are the ones that have received the most comments from the lovely people that read my blog. The second three are picked by my favourite everything S, because I wanted to get his opinion and also that from a man. The final three are my favourites.


Reader's favourites (images link to original post):

Pink and orange gradient for Breast cancer awareness month. One of my favorite gradients of the year.

Black and white checkered nails. I really liked these nails, they were in your face enough to get me a few compliments at work too!
  
A summery gradient with a subtle stamping. Not my favourite nail art, I think this came off as soon as the pictures were taken.


Favourites of S (images link to original post):

Water marbled candy cane look. I do like this one too, but think I might have done stronger water marbles.

Black and white look for the 31 Day Challenge. I like this look, just wish I could find a way to make sure the black doesn't crackle from the top coat. Would otherwise love to do more looks like this.

Inspired by the movie In the Mood for Love, part of the 31 Day Challenge. I love this look and am happy S picked it for me.

My personal favourites:

Striped nails for day 12 of the 31 Day Challenge. I just think this was such a great colour combination. It is unlike the checkered look not in your face but feels rather classy.

Stamped look with accent caviar beads for day 31 of the 31 Day Challenge. I love the beaded accented heart on this look. And you can't go wrong with stamping!

A sugary look with a pretty KIKO polish. Last but not least a nail art featuring just a single polish but still managing to be interesting and eye catching.

See you in 2014!


På svenska:
Jag är typ sist med min summering av 2013 men jag vill fortfarande publicera den. 2013 är mitt första bloggår och jag har självklart utvecklats under året som gått gällande nail art men vad jag ser tydligast skillnad i är nog fotograferingen och det som ligger runtomkring.

Jag härmar Helena och hennes första inlägg gällande favoriter för 2013 och meddelar att utifrån exansionen i Helmer så har jag köpt/fått i genomsnitt 20 lack per månad. Den största expansionen har skett när jag rest, exempelvis så hann jag under fem dagar i Chicago köpa imponerande 60 flaskor nagellack. Under 2014 ska jag försöka köpa mindre än under 2013.

Mina bloggmål för 2014 är att använda fler av mina över 150 otestade flaskor nagellack. Jag vill också försöka bli mer kreativ gällande nail art. Jag finner ofta att jag har för lite tid och sätter ihop saker som kanske är snygga men som inte direkt är inspirerande. Jag vill bli bättre och hitta sätt att skapa personligt och unikt innehåll.

När det kommer till det bästa från 2013 så har jag delat in min lista i tre sektionen. De första tre inläggen är de som fått flest kommentarer från de snälla personern som läser min blogg. De nästkommande tre är valda av min S, dels för att jag ville veta vad han tycker och dels för att få en mans perspektiv på det hela. Slutligen mina tre favoriter.

New year, new polish

2014 is here! I am starting this new year with another active excursion, doing a couple of days of skiing in the Alps with my favourite S. S recently discovered skiing and is now hooked! What else can I do but tag along?

Anyways, I wanted to get right into the green groove of the new year. After all, it's not only January 1st but also Green Wednesday. My green is Illamasqua Viridian that was part of a Holiday duo last year if I'm not mistaking. I paired it with the other polish from the same duo, Glitterati. Glitterati requires two coats but like three layers of Seche Vite where Viridian requires a single coat and looks good even without topcoat. I hope you enjoy this festive nail art! 
Two coats of Glitterati. It was an easy polish to work with and required just a little bit of glitter placement.


Polishes use: Illamasqua Glitterati and Illamasqua Viridian


På svenska:
2014 är här! Jag börjar det nya året med en till aktiv utflykt, det blir ett par dagars skidåkning i Alperna med min favorit S. S har nyligen upptäckt skidåkning och är nu fast! Vad annat kan jag göra än att hänga med?

I alla fall, jag ville gå direkt på det gröna sköna i det nya året. Det är ju inte bara 1a januari idag men också Grön Onsdag. Min gröna är Illamasqua Viridian som var del av ett julset förra året om jag inte har fel. Jag parade ihop det enklast möjliga med det andra lacket som kom i samma set, Illamasqua Glitterati. Glitterati kräver endast två lager men dessto fler lager Seche Vite. Viridian å andra sidan täcker på ett lager och är snygg även utan överlack. Hoppas du gillar denna festliga nail art!