31 Day Challenge 2014: Day 24, Inspired by a book

Are you familiar with the web comic blog Hyperbole and a half by Allie Brosh? I got the book with same title for my birthday and enjoyed it a lot. I even had some "rolling on the floor" giggle attacks while reading it which doesn't happen too often for me.
I am today joining United In Green with a manicure inspired by this book. This is not a particularly green manicure perhaps but I still think it's very suitable. One of the topics that Allie deals with in both the book and on the blog is depression. In fact, she has written so well about it that her post Adventures in Depression that I've read that both people with depression and psychologists claim it is one of the most relatable depictions of it. Here is her follow up post on it.

I chose to depict one of her most famous images which comes from a different post titled This is Why I'll Never be an Adult. I've seen this image being used in so many places, often with the text replaced to "Buy all the polish" or similar. The image is never credited to Allie and I personally did not know it was hers til I read the book and saw it since she chooses to not put a watermark on her work. I hear polish bloggers being upset about their images being stolen sometimes, I wonder if they are equally concerned and recognise with this type of theft? Internet is a hard place to be completely fair on I guess.

This is done with some gel pens over OPI My Boyfriend Scales Walls.


This is what my inspired by a book design looked like last year.


På svenska:
Känner du till webbseriebloggen Hyperbole and a half av Allie Brosh? Jag fick boken med samma namn på min födelsedag och tyckte mycket om den. Jag hade till och med ett par hysteriska skrattattacker när jag läste den vilket inte är så vanligt för mig.

Idag är jag med på United in Green med en manikyr som inspirerats av denna bok. Det är kanske inte en särskilt grön manikyr men jag tycker ändå den är väldigt lämplig. Allie skriver och ritar om många saker och tar även upp depression. Hon har faktiskt skrivit så bra om det att hennes inlägg Adventures in Depression har upphöjts av både personer med depression och psykologer som en av de bästa beskrivningarna av hur det är att genomgå en depression. Här är hennes uppföljande inlägg.

Jag valde att skildra en av hennes mer kända bilder som kommer från ett annat inlägg, This is Why I'll Never be an Adult. Jag har sett denna bild på så många ställen, och oftast har originaltexten "Clean all the things" ersatts med något i stil med "Buy all the polish". Bilden krediteras aldrig
Allie och jag visste själv inte att det var hennes förrän jag lästa boken då hon aldrig har vattenstämplar/namn på sina teckningar. Jag undrar om de nagelbloggare som upprörs när deras bilder stjäls är lika upprörda över denna typ av stöld? Internet är en svår plats att vara helt rättvis på gissar jag.

Jag har i alla fall ritat designen med ett par gelepennor över OPI My Boyfriend Scales Walls.

Så här såg min design inspirerad av en bok ut förra året.No comments

I really appreciate all comments and feedback received. If you feel like it, do leave a comment :)